Programy Fitness

Programy Fitness

We wszystkich naszych programach zawarta jest koncepcja holistycznego, czyli całościowego podejścia do człowieka oraz synergii różnorodnych form rekreacji ruchowej, co pozwala zwiększyć efekt pracy nad sobą i wykorzystanie tych form w stopniu odpowiednim do możliwości ćwiczącego.

Programy, które proponujemy, to:

Program 'Fitness na sali'

Program 'Aquafitness'

Program 'Spinning'

Program 'Nordic Walking'

Program 'Aktywny Senior'

Zajęcia pozytywnie wpłyną na Twoje zdrowie, psychikę i samopoczucie, ale aby odnieść sukces trzeba być konsekwentnym!